Türkiye lõpetab raudteerataste impordi

Türkiye lõpetab raudteerataste impordi
Türkiye lõpetab raudteerataste impordi

Teatati, et "Raudteerataste töötuba" pidas Karabüki raua- ja terasetehas (KARDEMİR).

Tehase avalduses esitati järgmised väited:

Karabüki raua- ja terasetehaste (KARDEMİR) korraldatud "Raudteerataste tootmise töötoal" võeti vastu olulised otsused raudteerataste tootmise lokaliseerimise ja arendamise osas.

Seminaril rõhutati, et kogu Türgi vajadus raudteerataste järele kaeti impordiga, kuid seda vajadust hakati rahuldama KARDEMİRi kodumaise ja riikliku tootmise alustamisega. See olukord andis olulise panuse kohalikule ja riiklikule tööstusele.

Töötoas arutati ka selliseid teemasid nagu kodumaine ja riiklik raudteerataste tootmine ning toodete mitmekesisuse ja tootmisvõimsuste suurendamine. Arutati rattatüüpe, mis tuleks riigistada uute sihtide ja plaanide ning ühiste eesmärkide raames.

Töötoas osalevad asutused ja inimesed

Töötoas osalesid tehnilised volitatud isikud TCDD peadirektoraadist, TÜRASAŞ peadirektoraadist, TÜRASAŞ Sivase ja Sakarya piirkondlikest direktoraatidest, Körfez Ulatma AŞ, Acarlar Vagon ja Özar Group, samuti KARDEMİRi peadirektor Necdet Utkanlar, ettevõtete peadirektori asetäitja Ahmet Aycan Finantsküsimuste peadirektor. Finantsdirektori asetäitja Fazıl Çiftçi, strateegia ja investeeringute peadirektori asetäitja Şerif Okluoğlu, personali- ja haldusküsimuste peadirektori asetäitja Mustafa Karakuş, üksuste juhid ja insenerid tulid kokku.

Töötoa tulemused

Seminari tulemusena võeti vastu järgmised otsused:

  • Suurendatakse raudteerataste tootmise lokaliseerimise kiirust.
  • Pakutakse toodete mitmekesisust.
  • Tootmisvõimsust suurendatakse.
  • Uued rattatüübid natsionaliseeritakse.
  • Määratakse kindlaks ühised eesmärgid.

Need otsused tagavad, et Türgi raudteerataste vajadused kaetakse siseriiklike ja riiklike ressurssidega ning sektor areneb.

Töötoa tähtsus

Töötuba on oluline samm raudteerataste tootmise lokaliseerimisel ja arendamisel. See samm on oluline kohaliku ja riikliku tööstuse tugevdamise ning Türgi välissõltuvuse vähendamise seisukohalt.

Seminaril tehtud otsused aitavad kaasa sektori arengule ja Türgi konkurentsivõime tõstmisele raudteevedudel.